Skeikampen Fjellandsby Velforening, 2652 Svingvoll

STYRET


Styret i fjellandsbyen består av fire hytteeiere som blir valgt på årsmøtet:
Leder Johnny Bekkevold, Tun 12
Nestleder Hege Holm Tun 
Styremedlem Helge Østvang, Tun 4

Styremedlem Kari Sundsbø, Tun 13

Mail til styret: styret@skei-fjellandsby.no

TUNLEDER

Hvert tun har sin egen tunleder som er et bindeledd mellom styret og regnskapsfører.
Det er din tunleder du vil motta dine fakturaer med felleskostnader. Alt som vedrører tunet skal gå igjennom tunleder

Tun 1A: Eivind Molteberg - eivind.molteberg@gmail.com
Tun 1B: Rune Hansen - rune.hansen@strongpoint.com

Tun 2: Svein Brokstad - svein@bjs.no

Tun 3: Ingun Damsgaard - idambraa@frisurf.no

Tun 4: Helge Østvang - helge.ostvang@hebb.no

Tun 5: Jon Paulsen - jopaul@online.no
Tun 6: Jon Lyngra - jon.lyngra@live.no

Tun 7: Tomm Granaas - tomm.granaas@wavin.com
Tun 8: Magne Bjærtnes - magne.bjertnaes@gmail.com

Tun 9: Knut Vidar Gule - knutgule@online.no

Tun 10: Bjarne Meyland - meyland@tdcadsl.dk

Tun 11:  Gry Ryen - molrgengryryen@gmail.com

Tun 12: Bernt-Ove Lillegard - bernt-ove.lillegard@carverion.no

Tun 13: Jonas Gudmestad - jonas.gudmestad@gmail.com

Tun 14: Harald Jægtnes - hajagtne@online.no

Tun 15: Knut Egil Karlstad - knut.egil.karlstad@dnb.no

Tun 16: June Hærredsvela - juneherr@gmail.com